M&P verschijnt zeven keer per jaar, gemiddelde omvang: 32 pagina’s, oplage: 750 exemplaren.
Afgewerkt formaat: 210 x 297 mm, zetspiegel: 188 x 270 mm, drukprocedé offset.

Tarieven advertenties:
(exclusief BTW)

1/1 pag. (188 x 270 mm, staand):
€ 450,-

1/2 pag. (188 x 132 mm):
€ 230,-

1/4 pag. ( 93 x 132 mm):
€ 125,-

Tarief bijsluiter: 
(exclusief BTW)

€ 875,- + evt. extra portokosten

maximaal formaat:
20,5 x 29 cm
(of gevouwen tot 20,5 x 29 cm)

Nummer Deadline  Verzending naar abonnees

 

1 23 januari 2017 10 februari 2017
2 13 februari 2017 3 maart 2017
3 10 april 2017 3 mei 2017
4 29 mei 2017 16 juni 2017
5 7 augustus 2017 25 augustus 2017
6 2 oktober 2017 20 oktober 2017
7 27 november 2017 8 december 2017

 

 

 

Reserveringen en advertentiemateriaal aan:
Maatschappij & Politiek, t.a.v. Maarten Cras: m.cras@maatschappijenpolitiek.nl

Aanleveren materiaal
Opgemaakt bestand in In-Design of pdf-file.
Op bovenstaande data kan zonder reservering materiaal worden aangeleverd. Als u voor deze datum hebt gereserveerd kan aanlevering in de loop van de week, maar uiterlijk op donderdag.

Meer informatie?
Mail naar Maarten Cras (m.cras@maatschappijenpolitiek.nl) of bel met Bas Banning (070-7570228).