M&P verschijnt zeven keer per jaar, gemiddelde omvang: 32 pagina’s, oplage: 750 exemplaren.
Afgewerkt formaat: 210 x 297 mm, zetspiegel: 188 x 270 mm, drukprocedé offset.

Tarieven advertenties:
(exclusief BTW)

1/1 pag. (188 x 270 mm, staand):
€ 450,-

1/2 pag. (188 x 132 mm):
€ 230,-

1/4 pag. ( 93 x 132 mm):
€ 125,-

Tarief bijsluiter: 
(exclusief BTW)

€ 875,- + evt. extra portokosten

maximaal formaat:
20,5 x 29 cm
(of gevouwen tot 20,5 x 29 cm)

Nr. Opmaak/Correctie  Verzending naar abonnees
1 28 januari 2019 18 februari 2019
2 11 maart 2019 1 april 2019
3 15 april 2019 6 mei 2019
4 27 mei 2019 17 juni 2019
5 5 augustus 2019 26 augustus 2019
6 30 september 2019 21 oktober 2019
7 18 november 2019 9 december 2019

Reserveringen en advertentiemateriaal aan:
Maatschappij & Politiek, t.a.v. Maarten Cras: m.cras@maatschappijenpolitiek.nl

Aanleveren materiaal
Opgemaakt bestand in In-Design of pdf-file.
Op bovenstaande data kan zonder reservering materiaal worden aangeleverd. Als u voor deze datum hebt gereserveerd kan aanlevering in de loop van de week, maar uiterlijk op donderdag.

Meer informatie?
Mail naar Maarten Cras (m.cras@maatschappijenpolitiek.nl) of bel met Bas Banning (070-7570228).