Het Provinciekwartet 2/2015

Door het spelen van dit spel zullen uw leerlingen meer vertrouwd raken met de taken, bevoegdheden en beleidsterreinen van de provincie. Dit spel is nog uit te breiden
door twee kwartetsets toe te voegen, bijvoorbeeld met de gedeputeerden uit uw provincie.

Download de PDF direct