Hoe algemeen vormend onderwijs in het mbo werd veralgemeniseerd. M&P nr. 3 2020

Uitgebreid artikel Hoe algemeen vormend onderwijs in het mbo werd veralgemeniseerd. M&P 51 (mei 2020) nr. 3, p. 22-23

Download de PDF direct