Kijk verder dan ‘criminaliteit’!

Criminaliteit en rechtsstaat is bij leerlingen een populair thema. De stof gaat grotendeels over strafrecht. Andere rechtsgebieden komen nauwelijks aan
de orde. Ook de rechtsvormende taak van rechters krijgt weinig aandacht. ProDemos biedt nu lesmateriaal om deze lacune op te vullen.

Download de PDF direct