Seks in de maatschappijleerles?

In dit lesmateriaal wordt een, verre van volledige, opsomming gegeven van televisieprogramma’s die op een of andere manier over seks gaan. Aan de orde komen kwesties die te maken hebben met onderwerpen die bij maatschappijleer centraal staan, zoals: rechtsstaat – democratie – pluriforme samenleving – religie – generatieconflicten – gelijkheid versus godsdienstvrijheid – nature-nurture – cultuur(relativisme) – socialisatie – identiteit – groepsdruk – rolpatronen – gendervraagstukken – seksuele moraal.

Download de PDF direct