M&P-bordspel 5/2015

Dit M&P-bordspel is een variant op Ganzenbord en Triviant. Met dit spel kan de basisstof van maatschappijleer van havo en vwo worden geoefend. Het spel bevat circa honderd vragenkaartjes met vragen, verdeeld over vier categorieën:
• vragen over wat maatschappijleer inhoudt;
• vragen over de basisbeginselen van de rechtsstaat;
• vragen over de basisbeginselen van de parlementaire democratie;
• argumentatievragen waarin leerlingen hun mening met argumenten moeten onderbouwen.

Download de PDF direct