Voorbeeldmateriaal MAW 3/2016

Waar moet je aan denken als je materiaal ontwikkelt voor het nieuwe MAW-programma? Dit is een opdracht voor havo waarbij het kernconcept identiteit centraal staat. De bron is afkomstig van Kennislink en genaamd ‘Ik ben die Marokkaan niet!. Deze bron is vervolgens verkort naar 22 regels en bewerkt zodat er geen moeilijke woorden in zitten en de concepten herkenbaar zijn voor de leerlingen.

Download de PDF direct