Werkblad opdracht polarisatie M&P 50 (2019) nr. 1

Dit werkblad hoort bij de opdracht polarisatie van het interview met Bart Brandsma ‘Eenzijdigheid is het kwaad’ (pp. 14)

Download de PDF direct