Koen Dogterom

Neem contact op

Koen is docent maatschappijleer en heeft les gegeven op een vmbo school in Hillegom. Ook heeft hij burgerschap gegeven aan het ROC van Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam bij ProDemos waar hij onder andere klassen uit het primair en voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en lerarenopleidingen begeleidt. Koen heeft meegeschreven aan het Handboek Vakdidactiek Maatschappijleer en is op diverse manieren betrokken in het debat over het burgerschapsonderwijs.


Naar de redactie